/
1.ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการบริการแก่สาธารณะ ผู้ใช้ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะอาจเกิดขึ้นในการนำข้อมูลนี้ไปใช้เอง
2.เรดาร์ตรวจอากาศอาจจะไม่สามารถตรวจจับกลุ่มฝนที่มีลักษณะเป็นฝนอ่อน หรืออ่อนมาก ได้
3.เรดาร์ตรวจอากาศอาจจะไม่สามารถตรวจจับกลุ่มฝนที่เกิดอยู่ใกล้ ๆ หรือเหนือสถานีเรดาร์ได้
4.เวลาที่ปรากฏในภาพถ้าระบุเป็นเวลา UTC / เวลาประเทศไทย = เวลา UTC + 7 ชั่วโมง เช่นเวลา 00.00 UTC = เวลา 07.00 น.
5.ภาพผลการตรวจที่แสดงนี้เป็นผลการตรวจแบบกึ่งเวลาจริง ที่ได้จากสถานีเรดาร์โดยตรง จึงยังไม่มีการทำการตรวจสอบความถูกต้อง
ไฟล์ภาพเป็นนามสกุล JPG
ไฟล์ภาพอาจจะมีปริมาณที่ใหญ่ โปรดเช็คความเร็วอินเตอร์เน็ตก่อนดาวโหลด
หากลิ้งไม่สามารถดาวโหลดได้ ให้กลับไปแจ้งที่หน้าหลัก